Zespół Szkoł Fototechnicznych
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Zespół Szkoł Fototechnicznych > Menu Podmiotowe > Kompetencje > Działalność edukacyjna

Działalność edukacyjna

  Drukuj
 

Pod koniec lat 90-tych Nasza szkoła nawiązała kilka interesujących międzynarodowych kontaktów.
W Zespole Szkół Fototechnicznych systematycznie realizowane są, we współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami wspierającymi edukację, różnorodne programy dydaktyczne, wychowawcze i profilaktyczne, których celem jest wszechstronny rozwój ucznia, podniesienie jego kompetencji i umiejętności oraz dostosowanie ich do wymagań współczesnego rynku pracy. Z tego względu szkoła cieszy się wysoką renomą w środowisku oświatowym.

Młodzież naszej szkoły realizowała z sukcesem projekty fotograficzne, za które otrzymała tytuł "Uczniowie z klasą", jesteśmy także jednym z warszawskich liderów w działaniach międzynarodowych.

Poprzez kontakty zagraniczne nauczyciele ZSF nie tylko podwyższają swoje kwalifikacje, ale występują także poza granicami kraju w roli prelegentów i liderów projektów (2008 r. - seminarium "Człowiek w różnych religiach" w ramach programu "Młodzież w działaniu" realizowany w Turcji, 2001 r., 2002 r. i 2005 r. - "Fotografia cyfrowa" program Leonardo da Vinci). Konfrontacja wiedzy i umiejętności nauczycieli z przedstawicielami krajów Unii pozwala na poprawę jakości kształcenia, lepsze przygotowanie naszych uczniów do życia w zjednoczonej Europie oraz zwiększa ich konkurencyjność na rynku pracy.

Dla naszych uczniów współpraca ze szkołami Unii Europejskiej odgrywa także dużą rolę - pozwala im poznać lepiej kulturę, historię i dorobek innych krajów, pogłębić wiedzę ogólnš i z zakresu fotografii, podnieść swoje kompetencje społeczne oraz nawiązać ciekawe kontakty osobiste. Współpraca zagraniczna trwa od wielu już lat i jest systematycznie rozszerzana. Od września '99 włączyliśmy się do programu Socrates-Comenius "Promocja zdrowia", współpracując ze szkołami w Bremie i Pradze. W tym samym roku przystąpiliśmy do międzynarodowego programu "Leonardo da Vinci", który umożliwił naszym uczniom podwyższanie umiejętności i kwalifikacji zawodowych w ramach zagranicznych staży zawodowych. Realizowaliśmy je przez 4 lata we współpracy z ośrodkami w Bremie i Berlinie.

W latach 2002-2005 uczniowie ZSF we współpracy ze szkołami partnerskimi w Niemczech, Holandii, Czechach i Austrii realizowali w ramach programu Socrates-Comenius projekt dotyczący rozwoju kompetencji interkulturowych, umożliwiających współżycie narodów Europy wolne od uprzedzeń i niezrozumienia wobec innych kultur i sposobów życia.

ZSF nawiązał bardzo dobre kontakty ze szkołą w Wilnie. Uczniowie obu placówek realizowali we wrześniu 2008 r. działania w stolicy Litwy, prowadzące do opracowania Ilustrowanego przewodnika po Wilnie. Wyjazd naszej młodzieży oraz sam projekt zostały całkowicie sfinansowane przez Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży.

W latach 2008-2010 w ramach programu Comenius realizujemy wspólne działania z uczniami z Niemiec, Turcji, Rumunii i Litwy. Projekt pt. "Im więcej o sobie wiemy, tym silniejsza jest wspólna Europa" zakłada lepsze poznanie kultury i sposobów życia krajów partnerskich, niwelowanie uprzedzeń i przesądów wobec przedstawicieli innych narodów i osób zagrożonych marginalizacją oraz wizyty uczniów i nauczycieli w szkołach zagranicznych. Ponadto stale współpracujemy ze szkołš fotograficzną w Berlinie i Związkiem Zawodowym Fotografów FOCON International w Niemczech organizując wspólne warsztaty fotograficzne w Polsce oraz coroczne staże w Berlinie dla wyróżniających się uczniów naszej szkoły. Uczestnictwo w tych programach jest wyrazem starań o wszechstronny rozwój młodzieży, która poznaje nowoczesną technikę fotograficzną, nowoczesne metody i kierunki fotografii.


Ogromne znaczenie dla samorealizacji mają bezpośrednie kontakty osobowe z ludźmi z branży. W naszej szkole młodzież może zdobyć zawód fototechnika na poziomie technikum i zawód fotografa na poziomie szkoły zasadniczej. Program nauczania obejmuje przedmioty ogólnokształcące i przedmioty zawodowe. Umiejętności fachowych uczniowie nabywają podczas zajęć w laboratoriach i pracowniach oraz firmach fotograficznych na terenie całej Warszawy.

Oprócz kształcenia ogólnego i zawodowego ważna dla nas jest realizacja zadań, które pomagają młodym ludziom żyć w "różnorodnym świecie". Taką nazwę ma prowadzony przez wielu nauczycieli program wychowawczy. Dzięki niemu uczniowie budują poczucie własnej wartości, empatię i asertywność.
W rozwiązaniu trudnych problemów osobistych, szkolnych czy rodzinnych pomaga młodzieży szkolny pedagog.
Sprawność fizyczna rozwijana jest na lekcjach wychowania fizycznego, na pływalni i siłowni w ramach zajęć obowiązkowych i dodatkowych.
Turnieje gier zespołowych należą do stałych form życia sportowego uczniów zespołu szkół.
Swoje fotograficzne i plastyczne prace uczeń prezentuje w szkolnej galerii oraz gablotach. Uczniowie coraz częściej zamieszczają swoje prace w galeriach zdjęć portali internetowych branży fotograficznej. Inspiracją do samorealizacji w twórczości fotograficznej są szkolne i zewnętrzne konkursy fotograficzne.

 
 
Wprowadził BZMW/szychowicz 25-05-2011
Aktualizujący bzmw/szychowicz 25-05-2011
Zatwierdzający bzmw/gdobrzyska 25-05-2011
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 26-05-2011
Liczba odwiedzin: 1487
Rejestr zmian